Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Magyarország

Magyarország

Prysmian Group Magyarország Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Prysmian Csoport az országban

Prysmian Csoport az országban

A vállalat rövid bemutatása                                                                                                                   

A magyarországi kábelgyártás története több 130 évre vezethető vissza.

-    „Perci és Schacherer” céget alapított „Első Magyar Távírdasodrony-és Kábelgyár” elnevezéssel 1883-ban.
-    1891-ben kezdte meg munkáját a ”Jacotte és Co.” kábelgyár a Vizafogónál.
-    A Budafoki úton létesített új gyártelepen ”Felten és Guilleaume Kábel- Sodrony és Sodronykötélgyár” új gyárat avat 1913-ban.
-    1930-ban megalakul a „Permel” Zománchuzalgyár. Ebben az időben a magyar kábelipart az erősáramú kábelgyártás fejlesztése jellemezte.
-    A zománchuzal gyár 1948-ban kerül állami tulajdonba.
-    A ”Budapesti Kábel és Sodronykötél Gyár” államosítása 1952-ben történik meg.

Társaságunk, a Prysmian MKM Magyar Kábel Művek Kft. jogelődje 1963. január 1-én a magyarországi kábelgyárak összevonásával alakult meg.
A Prysmian csoport egyik legnagyobb európai gyáregysége, a Balassagyarmati Kábelgyár 1970-es évben kezdte meg működését.
A Szegedi Kábelgyár részeként 1976.-ban hozták létre a Kisteleki Gyáregységet, mely 1985-től önálló gyárként funkcionált. 
Az MKM Magyar Kábel Művek Zrt. az állami vállalat átalakulással jött létre 1993. június 30-án.
Tőkeemeléssel kombinált privatizációként a Társaság fő részvényese 1993. október 17-től a SIEMENS Österreichische Kabelwerke Wien GmbH (OEKW) volt.
Az 1998. október 1-i tulajdonosváltást követően a Pirelli Cable Holding N.V. lett a többségi tulajdonos. A Pirelli Cable Holding N.V. az 1999. év során felvásárolta a kisebbségi tulajdonosok részvényeit és 1999. november 4-én 100%-os tulajdonossá vált.
2005. október 17-én a vállalat zártkörűen működő részvénytársaság lett, majd egy, a Pirelli cég kábel üzletágát érintő ügylet eredményeképp, 2005.11.23-val a 100%-os tulajdonosi jogokat a Prysmian Energia Holding S.r.L. Milano vette át.
A cégcsoport szerkezeti változásokat hajtott végre, melynek részeként a Részvénytársaság átalakulását határozták el. Az átalakulást követően 2006.02.28-i hatállyal lett nevünk és cégformánk: Prysmian MKM Magyar Kábel Művek Kft.

Tevékenységeink

Társaságunk erősáramú kábeleket, csupasz és szigetelt vezetékeket gyárt, mely termékek belföldi és külföldi értékesítésével a hazai és nemzetközi energetikai iparág kiszolgálása az elsődleges cél.

Az MKM Kft. a Prysmian Csoport irányítási elveit követve a Duna Menti Régió keretein belül Ausztriával, Szlovákiával és Romániával és Csehországgal együtt tartozik közös vezetés alá. A regionális csoport irányítását budapesti központból végzik a regionális vezetők. Az elmúlt évben, a legnagyobb feladatot a Draka cégcsoport vállalatainak integrálása jelentette a Prysmian csoportba. A Duna Menti Régió országai közül Csehországban, Szlovákiába, Romániában egy-egy telephelyen, míg a régióközpontban, Magyarországon két telephelyen folyik gyártási tevékenység. A hat régiós vállalat közül kettő Bécs illetve Pozsony központtal kereskedelmi tevékenységet folytatat. A tagvállalatok legfontosabb feladata a belföldi piaci pozíciók maradéktalan megtartása mellet új értékesítési lehetőségek felkutatása. A regionális társaságok működtetése jelentős koordinációs és logisztikai feladatokat igényel. Ezen tevékenységet segíti elő Szlovákiában kialakított raktárbázis mely gazdaságos üzemeltetésével jelentősen hozzájárul, ahhoz, hogy professzionális logisztikai tevékenységgel tudjuk kiszolgálni mind regionális piacon működő partnereinket, mid a régión kívüli vevőinket. Hagyományos piacainkon kívül, úgymint Németország, Ausztria, Szlovákia, Lengyelország, megnőtt a jelentősége a balkáni övezetbe történő exportálásnak is.

A telephelyek rövid bemutatása

Fióktelepeink:        

2660 Balassagyarmat, Nyugati ipartelep 1.
6760 Kistelek, Árpád út 43.


A kisteleki kábelgyár főleg erősáramú vezetékeket gyárt rézvezetővel, valamint speciális jelző- és vezérlő kábeleket.
A balassagyarmati kábelgyár termékpalettáján megtalálható a különböző energia kábelek és vezetékek széles választéka. Az erősáramú vezetékeken kívül kis- és középfeszültségű szigetelt kábeleket és csupasz légvezetéket készítünk ezen a telephelyünkön.
Kiemelt fontosságú tevékenységünk a PVC keverék-gyártás, amely alapanyag értékesítése regionális szinten társvállalataink igényeinek ellátását segíti.

Környezetvédelem

Társaságunk a Prysmian MKM Magyar Kábel Művek Kft. a már megszerzett ISO 14001 környezetvédelmi tanúsítvány megszerzése után továbbra is kiemelten figyelmet fordít környezetünk tudatos védelmére. A következő nagy léptékű célkitűzésünk az energia felhasználás kérdéskörét öleli körül. Legújabb projektünk keretében a Társaság által használt energia mennyiségének racionalizálását, csökkentését szeretnénk elérni, mely a lehető legnagyobb mértékben járul hozzá környezetünk védelméhez.     

Üzletpolitika, jövőbeni tervek

Prysmian MKM Magyar Kábel Művek Kft elsődleges feladatának tartja, megszerzett partnerkapcsolataink további ápolását, vevőink igényeinek, esetleg speciális igényeinek maradéktalan kielégítését. A jövőben kiemelt feladat hárul a marketing területre. Az innovációs tevékenység összefogása mellet komoly szervezési feladatokat jelent partnereink informálása legújabb termékfejlesztéseinkről. 

Minőségbiztosítás

Társaságunk elkötelezett híve a minőségbiztosítási rendszer paramétereinek betartásának. Az ISO 9001 minőségi tanúsítványnak való megfelelés kötelező feladat számunkra, ami egyben elengedhetetlen feltétele a meglévő piaci pozícióink megtartásának. Ezen túlmenően új kihívásoknak nézünk elébe. Jelenleg folyik a Dunamenti Régió beillesztése a cégcsoport központi minőségbiztosítási rendszerébe. A központosított minőségbiztosítási rendszer által elérhetjük, hogy a világ bármelyik táján, a Prysmian Csoport által gyártott termékek megfeleljenek a legmagasabb minőségi követelményeknek. A vállalatirányítási rendszeren keresztül lehetőség van mérni, hogy az anyagfelhasználás menyire közelít az optimálishoz.  Ezen új rendszer bevezetése biztosítja, hogy az adatok birtokában a termelés szervezésével, a minőségbiztosítási rendszer paraméterein belül tudjuk gyártani termékeinket. A minőségbiztosítási rendszer szabályainak betartása ad garanciát arra, hogy kiváló minőségű termékekkel tudjunk megjelenni mind a hazai, mind pedig a világpiacon.


Galéria