COVID-19_HU3_TITLE

COVID-19 INFORMÁCIÓ

2020-10-26

COVID-19 INFORMÁCIÓ

COVID-19_HU2_Page with multiple tabs

Tisztelt Partnerünk!
A Prysmian kiértékelte a COVID-19 felbukkanásával járó növekvő kihívást.

Folyamatosan nyomon követjük régiónk fejleményeit a megelőző intézkedések végrehajtása és - szükség esetén - megfelelő rendkívüli intézkedések bevezetése érdekében.
A hatóságok által meghatározott összes intézkedés végrehajtása mellett kidolgoztuk a saját intézkedési tervünket, amely magában foglalja a távoli munka megkönnyítését, a kiterjesztett utazási tilalmat, valamint a vállalati események lemondását vagy elhalasztását.
Emellett további rendkívüli higiéniai és egészségügyi intézkedéseket vezettünk be minden munkaterületen.
Jelenleg nem áll szándékunkban változtatni a termelési programunkon vagy szolgáltatásainkon.
Amennyiben bármilyen változás elkerülhetetlenné válik, erről megfelelő időben értesítjük.
October 26, 2020
Prysmian MKM Management

 

Dear Partner,
Prysmian recognizes the new and increasing challenge that the emerging COVID-19 situation represents.
We constantly monitor the developments in our region, in order to implement preventive actions and - if and when becomes necessary - to introduce proper contingency measures.
In addition to the implementation of all measures defined by the Authorities, we have developed our own dedicated plan, including measures such as the facilitation of remote working,
extended travel ban and cancellation or prorogation of company events.
Also, additional extraordinary hygiene and sanitation measures have been adopted in all working areas.
At this time, we have no intention to make changes to our production program or services.
Should any change become inevitable, we inform you in due course.
October 26, 2020
Prysmian MKM Management
Geehrte Geschäftspartner,
Prysmian ist sich der neuen und zunehmenden Herausforderung bewusst, die die aktuelle und zukünftige Situation um COVID-19 darstellt.
Die Entwicklungen in unserer Region werden permanent überwacht, damit vorbeugende Maßnahmen umgesetzt und – falls erforderlich – geeignete Notfallmaßnahmen eingeführt werden können.
Zusätzlich zu der Umsetzung aller von den Behörden festgelegten Maßnahmen haben wir einen eigenen Plan entwickelt, der Vorkehrungen wie die Vereinfachung von Fernarbeit,
ein erweitertes Reiseverbot und die Absage oder Verschiebung von Unternehmensveranstaltungen umfasst.
Darüber hinaus wurden in allen Arbeitsbereichen zusätzliche Hygiene- und Sanitärmaßnahmen umgesetzt.
Aktuell haben wir nicht die Absicht, Änderungen an unserem Produktionsprogramm oder unserem Service vorzunehmen.
Sollte eine Anpassung unvermeidlich werden, informieren wir Sie natürlich umgehend.
October 26, 2020
Prysmian MKM Management

InsideSalesCRMBox1

INSIDE SALES & CRM

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
CUSTOMER SERVICES

<h1>INSIDE SALES & CRM</h1>

InsideSalesCRM_EditBox4Col

/  INFORMÁCIÓK EGY HELYRŐL - ALL INFORMATION FROM ONE PLACE

Elérhetőségeink

Contact information

Logisztikai információk

Logistic information

Pénzügyi információk

Financial information