EN - careers - why Prysmian - Side by Side - Generic Header

Side by Side

Side by Side

EN - Careers - Why Prysmian - Side by Side 1

A multikulturális környezet és a nők részvételének elősegítése minden szervezeti szinten.

A Prysmian Group hisz olyan egyéni hozzájárulásokban, háttérekben, perspektívákban, vezetői stílusokban és szenvedélyekben, amelyek hozzájárulnak a vállalat értékteremtéséhez, összhangban az üzleti célokkal: nagyvállalatként folyamatosan olyan multikulturális környezetet hirdetünk, amely tükrözi a vállalat értékeit. Minden egyes ország sokszínűségét kiemeljük, ahol jelen vagyunk, miközben kialakítjuk a közös identitást, ami a Prysmian Group-ot vállalatként előreviszik.

Ennek megfelelően a különböző kezdeményezésekkel és projektekkel együtt a csoport megvalósította a sokféleség és befogadás politikáját, és elindította a „Side By Side” projektet, amelynek célja a nemek közötti sokféleségre összpontosítva a nők részvételének növelése a szervezet minden szintjén, a nemek közötti befogadás kultúrájának megteremtése, sokszínű vezetés és tehetség ápolása, valamint a sokszínűség és a meritokrácia elősegítése a vállalaton belül.

EN - Careers - Why Prysmian - Side by Side 2

 

A projekt 3 fő pillérre épít:
 

  • A toborzási politikánk az esélyegyenlőségre épít
  • Tréning programok biztosítása az esélyegyenlőség elősegítése érdekében
  • Diversity storytelling based on Prysmian employees’ cases. A dolgozóink sokféleségről szóló történeteinek megosztása

EN - Careers - Why Prysmian - Side by Side 3

EN - Products & Solution - Careers - Side by Side

As regards the Training & Awareness pillar, Prysmian implemented a Women in Leadership Program (WLP) in cooperation with Valore D and SDA Bocconi, managing 3 days of training and roundtables with focus on strategy, leadership, emotional intelligence, negotiation and change management for groups of 30 women from all over the Prysmian World, for an experience of dialogue on leadership and interaction with internal and external leaders.

 

Ami a Képzés és tudatosság pillérét illeti, a Prysmian a Valore D-vel és az SDA Bocconival együttműködve megvalósította a Nők a vezetésben programot (WLP), amely 3 napos képzést és kerekasztal-beszélgetéseket irányított, különös tekintettel a stratégiára, a vezetésre, az érzelmi intelligenciára, a tárgyalásokra és a csoportok változáskezelésére. 30 csatlakozott nő a Prysmian-világ minden tájáról, a vezetésről folytatott párbeszéd tapasztalatáért, valamint a belső és külső vezetőkkel való interakcióért.

EN-Careers

Prysmian Group leverages diversity because it stands SIDE BY SIDE with success.

EN - Careers - Carousel Careers