Catalogues & Brochures

Energy brochure

Power to the people!

Energia brossúra

Energiát mindenkinek!

Cable Dictionary

The 100 most used cable terms

Kábelszótár

A 100 legfontosabb kábelipari szakkifejezés

Product Catalogue

Hungarian cable procuction 2019

Termékkatalógus

Magyar gyártmányú kábeleink 2019

Corporate Brochure

A journey through Prysmian Group

Vállalati áttekintés

Időutazás a Prysmian Group életében

Made in Hungary

We are ready to provide you with state-of-the-art products.

Magyarországi termelésünk

Biztosítjuk ügyfeleink számára a kiváló minőséget.

Quality standards

Do you always get what you see?

Minőségügyi szabványaink

Mindig azt kapod, amit látsz?

Medium voltage cables

Build your networks wider.

Low voltage cables

LV cables for cravings of many kinds.

Instrumental cables

It's all in the details.

Vezérlő kábeleink

Minden a részletekben rejlik.

Rubber products

Perfectly adapted.

Gumi termékeink

A tökéletes alkalmazkodó.

Building wires

Unbeatable.

Épületkábeleink

Legyőzhetetlen.

Overhead conductors

Airborne.

Légkábeleink

Az egek királya.

Underground power cables

Our cables will flourish no matter where.

Földalatti erősáramú kábeleink

Földalatti kábeleink bárhol kivirágoznak.

Solar products

Be prepared for the rays of Sun.

Szolár termékeink

Készülj fel a Nap sugaraira!

Hybrid Products

Both electricity and data signals.

Hibrid termékeink

Elektromosság és adatátvitel egyszerre.

YSLY Brochure

A perfect performance.

YSLY brossúra

Kiváló teljesítmény.

Ozoflex 60 Brochure

Your knight in shining armour.

Ozoflex 60 brossúra

Az acélpáncélos lovag.

Flex Ribbon Brochure

More fibres than ever, in every duct.

Telecom brochure

Welcome to the future!