EN - Footer - Privacy policy - Header headquarters

Privacy Policy

Adatvédelmi irányelv - Magyarország

EN - Footer - Privacy policy - Text

Adatvédelmi irányelv - Magyarország

Bevezetés

Jelen irányelv leírja az “it.prysmiangroup.com” címen elérhető weboldalt felhasználók/látogatók személyi adataira vonatkozó adatkezelés módját.

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az irányelvet az adatszolgáltatás előtt.

Ez a tájékoztatás megfelel az Európai Unió adatvédelmi jogának és az olasz adatvédelmi kódexnek (art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, azaz a 2003. évi 196. sz. tvr. 13. §), valamint a 95/94/EK irányelvet átültető, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdésének.

Adatkezelő

Az adatkezelő a Prysmian S.p.A. – az olasz jog alapján alakult társaság, székhelye: Viale Sarca 222. 20126 Milano (Olaszország) (a továbbiakban "Prysmian").

Az adatkezelők és a cégcsoport tagjai frissített listáját a [email protected] címre elküldött kérelemre rendelkezésre bocsátjuk.

Az adatvédelmi irányelv tárgyi hatálya

Jelen adatvédelmi irányelv erre a webhelyre vonatkozik. Nem terjed ki azokra a további, a felhasználó által a linkek navigálása során felkeresett honlapokra, amelyek nem tartoznak a Prysmianhoz.

Adatvédelmi irányelv és tájékoztatás

A webhely funkciója elsősorban tájékoztatás a Prysmian cégcsoport társaságainak tevékenységéről. Ezért az esetek nagy többségében az internethasználók személyi adatait nem gyűjtjük. Bizonyos esetekben, a “newsletter” (hírlevél) résznél, hogy a hírlevél kézbesíthető legyen, a felhasználót felkérjük az adatgyűjtő nyomtatvány kitöltésére. Ilyen esetben tájékoztatást adunk a titoktartásról, amelyben pontosan megjelöljük az adathasználatot és a jogszabályban előírt egyéb előírásokat. Adatszolgáltatás előtt kérjük, figyelmesen olvassák el a tájékoztatókat.

Ehhez kapcsolódóan korlátozott számú esetben, amikor szükségesnek mutatkozik személyes információk gyűjtése más egyéb célra, ezt egyértelműen megjelöljük a jogszabály által megkívánt tájékoztatókban, hogy a felhasználó számára átláthatóságot és pontos ismeretet biztosíthassunk.

Ezen tájékoztatások célja az egyes szolgáltatások adatkezelési korlátainak és módjának meghatározása, ami alapján a felhasználó szabadon kifejezheti (ha szükséges) hozzájárulását és esetleg engedélyt adhat az adatok összegyűjtésére és azt követő felhasználására.

Navigációs adatok

Az informatikai rendszerek és a jelen webhely működését szolgáló szoftverek működésük során egyes személyes adatokat megszereznek, amelyeknek átadása az internetes hírközlési folyamat szerves részét képezi.

Az adatoknak ebbe a kategóriájába tartoznak: IP-címek, az alkalmazott böngésző típusa, az operációs rendszer, a doménnév és azoknak a weboldalaknak a címei, amelyre beléptek vagy ahonnan kiléptek, a webhelyen belül a felhasználók által látogatott oldalakon lévő információk, a látogatás időpontja, az egyes oldalakon tartózkodás, a belső útvonal elemzése, valamint az operációs rendszerre és a felhasználó informatikai környezetére vonatkozó más paraméterek.

Ezeket a műszaki/informatikai jellegű adatokat kizárólag halmozott és nem azonnal azonosítható formában gyűjtjük és használjuk fel; felhasználhatók felelősség megállapítására abban az esetben, ha a webhely sérelmére informatikai bűncselekményt követtek el vagy hatóság ezt kéri.

Süti (továbbítás)

Jelen webhely által beállított sütik vonatkozásában lásd a Süti irányelvet.

Átirányítás külső honlapokra

Erről a weboldalról linkek segítségével más, a Prysmian cégcsoporthoz tartozó társaságok vagy harmadik személyek honlapjaira lehet csatlakozni.

A Prysmian elhárít minden felelősséget az esetleges harmadik felek részéről történő személyes adatok kezelésével vagy harmadik felek által megjelölt hitelesítési bizonyítványok kezelésével kapcsolatban.

Az adatkezelés- és tárolás módja

A személyes adatok kezelése főként elektronikus eljárásokkal és eszközökkel történik, az adatgyűjtés céljának eléréséhez szükséges legrövidebb idő alatt. A felhasználónak minden esetben jogában áll kérnie, hogy jogos okokból adatait töröljék.

Az adatszolgáltatás önkéntessége

Az érintettől kért személyes adatszolgáltatás – ellenkező kikötés hiányában – önkéntes. Mindemellett az elmaradt adatközlés azt eredményezheti, hogy a kért szolgáltatás nem nyújtható vagy a megjelölt tevékenység nem folytatható.

Az adatkezelés helyszíne

Jelen webhely webszolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés helye: Softec S.p.A. – Piazzale Lugano, 19 20158 Milano, a szervert üzemeltető cég telephelye. A személyes adatokat csak a cég adatkezeléssel kifejezetten megbízott műszaki személyzete vagy az esetleges karbantartási feladatokkal megbízottak kezelik, pontosan meghatározott utasítások alapján.

Adatforgalom és az adatok terjesztése

Jelen weboldalon megszerzett személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő nevében eljáró személyek férhetnek, akik kifejezetten erre vagy a kért szolgáltatás kezelésére megbízást kaptak; ezeket az adatokat nem terjesztik. 

Az adatkezelő megbízottjainak személyére vonatkozó további információk végett írjon az alábbi címre: [email protected]

Adattovábbítás külföldre

A Prysmian tevékenységének nemzetközi jellegére tekintettel az adatokat külföldre is küldhetik, a Prysmian cégcsoport tagjai az Európai Unió területén vagy harmadik országokban is feldolgozhatják azokat, de csak a fentiekben ismertetett céllal.

Ebben az esetben az adatok külföldre küldésénél a személyes adatok védelmét az Európai Bizottság által elfogadott adatvédelmi szerződési kikötések vagy hasonló biztosítékok alkalmazásával garantáljuk.

A személyes adatok védelmével kapcsolatos jogok

Azoknak a személyeknek, akikre a személyes adatok vonatkoznak, bármikor jogukban áll kérni adatok meglétére vagy hiányára vonatkozó megerősítést, megismerni az adatok tartalmát és eredetét, ellenőrizni azok helyességét, valamint kérni azok kiegészítését, frissítését vagy kijavítását.

Ezenfelül kérni lehet az adatok törlését, anonimizálását vagy a jogszabály megszegésével kezelt adatok zárolását, valamint jogos okokból fel lehet lépni azok kezelésével szemben.

A kérést a [email protected] címre kell elküldeni.

Az irányelv módosítása

A témára vonatkozó esetleges új jogszabály hatályba lépése, valamint a felhasználókat érintő szolgáltatások folyamatos vizsgálata és frissítése azt eredményezheti, hogy szükség lehet a személyes adatok kezelési módjának módosítására. Ezért elképzelhető, hogy idővel irányelvünket módosítani fogjuk és felhívjuk a látogató figyelmét arra, hogy időről időre olvassa el ezt az oldalt. Evégett az irányelvet tartalmazó bejegyzésen szerepel a frissítés időpontja.

Kibocsátás időpontja: 2017. 04. 24.

Utolsó frissítés: 2017. 04. 24.